izvjestio: Krešimir Vučinić-Kruljac

Održan je po suhom i sunčanom vremenu uz odličnu organizaciju domaćina. Sudjelovalo je 46 automobila
 
i 24 motocikla, te članovi moto klubova koji su osiguravali raskrižja za nesmetan prolaz kolone vozila, nerjetko i sa po dva motocikla po raskrižju. Hrane i pića nije manjkalo tijekom cijele trase rally-a za što je posebno zaslužan kombi Kluba, koji je usprkos činjenici da je pola rally-a odvezao na šlep službi, stalno bio dostupan za okrijepu sudionika. Zbog svega navedenoga može im se donekle oprostiti malo previsoka kotizacija za ova naša vremena.