OBAVJEST ČLANOVIMA:
Molim članove kluba da se odazovu na sastanak tjekom
siječnja kako bi svatko podigao svoj primjerak kalendara.
Tajnik T.Cesar