izvjestio; Krešo V.

Dana 28.02.2015 godine. Održala se 16.(redovna) godišnja skupština OTKIG, sa sljedećim dnevnim redom;

 1. Otvaranje skupštine

 2. Utvrđivanje uvijeta za pravovaljano donošenje odluka (verifikacijska komisija).

 3. Izbor radnih tijela (predsjedništvo, zapisničar, dva ovjerovitelja), izglasavanje povjerenja v.d. Tajniku Krešimiru Vučinić-Kruljac

 4. Verifikacija zapisnika sa 15. redovite godišnje Skupštine OTK Ivanić Grada, održane 04. travnja 2014 g. (rasprava, glasovanje i usvajanje istog)

 5. Financijsko izvješće OTKIG za 2014. g.

 6. Izvješće Nadzornog odbora o poslovanju OTKIG za 2014.g. (rasprava, izglasavanje i usvajanje istih)

 7. Izvješće o radu OTKIG u 2014. g.

 8. Plan rada OTKIG za 2015.g.,prijedlog financijskog plana.

 9. Pitanja, prijedlozi-razno

  Ukratko, na početku skupštine ustanovili smo da je prisutno 54 člana (kasnije ih je pristiglo još) što je kvorumska većina i potrebna je za pravovaljani rad skupštine. Nakon otvaranja i pozdravne riječi predsjednika Zdravka Jambrešića, krenuli smo redom u izbor radnih tijela i izglasavanje izvješća. Sve odluke donesene su jednoglasno i većih rasprava o temama gotovo nije ni bilo..Izvješće o radu OTKIG u 2014 g., prenosimo u cijelosti jer je to svojevrsni sažetak protekle godine i pohvala za zaslužne članove;

                               

              GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU OTK IVANIĆ-GRAD ZA 2014 god

 Tijekom 2014 godine Klubu je pristupilo 23 nova člana, tako da uz članove koji su produžili članstvo, klub broji ukupno 91-nog člana.Klub je i u 2014-toj nastavio poticati članove na sudjelovanju u svim manifestacijama vezanim za oldtajmeraštvo, tehničku kulturu i turističku zajednicu grada. Samim članovima je prepuštena individualna odluka o sudjelovanju prema njihovim afinitetima i mogućnostima.
  Prve aktivnosti na početku godine su, odlazak naših članova na dodjelu priznanja Motociklističke zajednice ZG županije i godišnje skupštine HROS-a. Sezonu vožnje smo počeli u ožujku, vožnjom do Čazme, gdje smo pozvani od TZ grada da u sklopu popratnih sadržaja budemo dio super maratona "Od Kaptola do Kaptola". Povoljne vremenske prilike omogućile su učešće većeg broja motocikala.
  Početkom travnja održali smo redovnu godišnju skupštinu OTK-a, a tjedan dana nakon toga i "proljetnu feštu", kojom već tradicionalno obilježavamo početak sezone. Tom prilikom smo ugostili naše prijatelje iz Bjelovarskog i Garešnićkog OTK-a, a veći dio organizacije fešte su odradili bračni par Ferenčaba i Goran Podgorski i njegova "ekipa".Pošto sa OT sajmom u Strmcu, početkom travnja, službeno počinje sezona oldtimer druženja, odmah bi spomenuo da smo uz njega posjetili još i sajam u Garešnici i Varaždinu. Na sva tri sajma aktivno sudjelujemo kao izlagači, prodavatelji i kupci. Također posjećujemo i sajmove u inozemstvu i to u Italiji, Sloveniji, Austriji i Njemačkoj, gdje su najredovitiji posjetitelji Vlado Gašparac i Ivica Kišasondi, koji nas obavezno izvještavaju o sajamskim ponudama u riječi i slici.
  Motoristički dio kluba angažirano odlazi na takmičarske rally-e HROS-a, što je rezultiralo osvajanjem prvog mjesta u prvenstvu za motocikle, i to drugu godinu za redom, a zahvaljujući tim rezultatima osvajamo i prvo mjesto u Motociklističkoj zajednici ZG Županjie, klasa Oldtimer. Članovi koji su dobrim plasmanom u svojim klasama zaslužili osvajanje prvenstva su: Nebojša Vukelić, Martina Cesar, Tomislav Cesar, Mladen Crnički, Dragan Drndelić i Stjepan Dijanić, koji je još i osvojio zlatni trofej HROS-a zahvaljujući osvajanju prvog mjesta u klasi treću godinu zaredom. Takmičili su se još i : Stjepan Cepetić, Marin Cerovečki i Goran Podgorski. Natjecateljski susreti bili su u Karlovcu, Zadru, Ivanić Gradu i Ogulinu.
  Ipak najviše posjećujemo mješovite OT susrete koji nisu strogo natjecateljskog karaktera i tu malo prednjače automobilisti. Probat ću kronološki nabrojati većinu tih susreta; Traktorijada u Garešnici, susreti OTK Samobora, Zagreba,Subotice (međunarodni klub), Delnica,USV Samobor, Beč (A), Subotica (gradski klub), Zadar, Vransko (SLO), Garešnica, Sisak, Bjelovar, i Lannach (A).
  Tu su i druženja koja nisu klasični OT rally-i, kao izložbe, muzeji, smotre, prezentacije, show-ovi, festivali, retro utrke i sl. A i njih smo pohodili u zavidnom broju i količini, to su: izložba OT Našice, blagoslov motora u Bedekovčini, izložba u Budimpešti, žetveni običaji u Staroj Subockoj, festival igračaka u Iv. Gradu, OT show Tuhelj, Miting američkih automobila-Sv Martin na Muri, legendarna utrka Mille Miglia (ITAL)... Ovdje treba istaknuti članove koji su posjetili najveći broj ovih navedenih događaja; bračni par Mihaljević i Vukić, Krešimir i Mladen Vučinić, Nebojša Vukelić, Danijel Gorić, Davor Luketić, Goran i Darko Podgorski, Marin Cerovečki, Stjepan Dijanić, Dragan Drndelić, Vinko Medved i na kraju našeg najvećeg "putnika" Ivicu Kišasondija s Fiatom 130!
  Sa svih ovih događanja smo osim lijepih uspomena donesli i veliki broj raznih zahvalnica, suvenira i nagrada, najčešće za najstariji ili naj uređeniji motocikl, a nerijetko smo i najbrojniji sudionici nekog susreta
  Na Festivalu igračaka u Ivanić – Gradu, iako nam se nisu najavili, ugostili smo manju ekipu oldtajmeraša iz OTK Ferninad Budicki iz ZG i tom prilikom razmijenili suvenire i pokazali im naše klupske prostorije. Povodom dana grada Ivanić Grada, održana je izložba Dani Otvorenih Vrata Udruga, svih udruga s područja grada. Naše učešće na toj izložbi nije spriječila činjenica da je veliki broj naših aktivnih članova bilo na susretu u Subotici i ZG, a predsjednika kluba Zdravka Jambrešića, nedavna saobraćajna nesreća spriječila je u aktivnom radu. Tu su organizacijski "teret" ponesli Ferenčaba, Cepetić i Vukić.
  Na Smotri tehničkog stvaralaštva ZG županije, Otok Ivanić 2014, naš klub kao član ZTK također se predstavio na ovoj smotri. Svaki od tri dana trajanja izložbe, osim unutarnje postave izlagali smo i ispred ulaza u POU, svaki dan po tri različita vozila (automobili, traktor , bicikl). Tako smo imali,ako ne najsadržajniji, onda zasigurno najveći izložbeni prostor na ovoj smotri! Našeg člana Vladimira Bubenika umirovljenička dob nije spriječila da bude četiri dana aktivan u postavljanju i čuvanju naših eksponata.
  Također se rado odazivamo i na druge gradske događaje TZ Iv.- Grada, koji nisu usko vezani za tehničku kulturu, i tako upotpunili sliku o našem gradu. Tako smo prisutni na Bučijadi, proslavi Sv. Ane i već spomenutom Festivalu igračaka. Članovi kluba tako zvani "Opelaši" odlaze na neformalna druženje u Kostajnicu, Dvor, Novi (BIH),ZG,SK... Takvih individualnih i skupnih,ali kraćih, vožnji ima i među motoristima i ostalim automobilistima. Druženjem na klupskim sastancima i privatnim feštama ovom našem hobiju dodajemo i socijalnu dimenziju, i tako ostvarujemo mnoga prijateljstva i poznanstva. Također pratimo i usvajamo nova znanja i tehnike restauracije vozila. Lagano pripremamo i restauriramo vozila koja ćemo jednom ponovo vratiti "na cestu", pa smo tako i ove godine nekoliko "oživjeli" i već ste ih mogli vidjeti na nekom od susreta. Sudjelovanjem u radu zajednice tehničke kulture educiramo mlade o tehničkoj baštini i potičemo ih na očuvanje iste.
  Nekoliko riječi o našem Rally-u, kojega smo organizirali 15-tu godinu za redom, Usprkos nekim manjim problemima, uspjeli smo ugostiti oko 180 sudionika sa 116 vozila,i takmičarskim dijelom za motocikliste. Ostvarili smo zavidan interes domaće publike koja nas posjećuje za vrijeme prijema gostiju i izložbe vozila na trgu V. Nazora. Redovito su nas počele posjećivati razne tv ekipe i tako smo dostupniji još široj publici. Ovdje bih se samo zahvalio našim sponzorima,a posebno TZ Grada Ivanić Grad i ZTK ZŽ. Organizacijski najviše je zaslužna naš blagajnica, Anka Mihaljević.
  Nadalje, uređujemo internet stranicu na koju stavljamo obavijesti za članove i informiramo sve zainteresirane o radu kluba i događajima na oldtimer sceni. Samo da spomenem naša tri administratora, to su; T.Cesar, I.Vukić i K. Vučinić, a u skupljanju podataka o predstojećim susretima pomogla je Mihaela iz OTK Kurbla. Također smo prva udruga s područja grada koja redovno izdaje tematski kalendar.

 Nadamo se da su iz ovog teksta jasno vidljivi ciljevi i aktivnosti naše udruge, to su; očuvanje i promicanje tehničke baštine i kulture , druženje s istomišljenicima i zastupanje našeg grada, županije i države.

                                                                                                       U Ivanić Gradu 28.02.2015

 Nakon završetka službenog dijela skupštine i nakon pozdravnih rijeći gostiju,započeli smo druženje uz zakusku, piće i laganu glazbu. A članovima i gostima koji još nisu dobili podijeljeni su; kalendari, beđevi i naljepnice s logom kluba. Cijeli događaj popratio je svojim foto aparatom svojevrsni "dobri duh" Ivanić-Grada, gosp. Zdenko Vanjek, te mu se ovim putem još jednom zahvaljujemo!