izvijestio; Krešo V.
 
o4 travnja održana je 15. redovna Godišnja Skupština OTK Ivanić-Grada, sa sljedećim dnevnim redom;
 
1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje uvjeta za pravovaljano donošenje odluka. 
2. Verifikacija zapisnika sa 14. redovite i izborne godišnje Skupštine OTKIG održane 01. ožujka 
2013. godine. 
3. Financijsko izvješće OTKIG za 2013. godinu. 
4. Izvješće Nadzornog odbora o poslovanju OTKIG za 2013. godinu. 
5. Izvješće o radu OTKIG u 2013. godini i planu daljnjeg rada. 
6. Prijedlog i biranje dva člana kluba za zastupanje u Izvršnom odboru ZTKIG i izbornoj 
godišnjoj Skupštini ZTKZŽ 
7. Pitanja i prijedlozi.
 
Nakon što su pročitana sva izvješća, utvrđena je njihova ispravnost i prihvačanje od strane članova.
U šestoj točki dnevnog reda izabrali smo dva člana za zastupanje u Zajednicama Tehničke Kulture.
Nakon toga na redu su bili pitanja i prijedlozi, u sklopu te točke obratili su nam se prisutni gosti pozdravnom riječju. Ovdje bih izdvojio predsjednika Zajednice Tehničke Kulture Zagrebačke Županije, gospodina Ivana Vlainića koji se nakon pozdravne rijeći osvrnuo na rad i rezultate našeg kluba.Također je pohvalio rukovodstvo kluba i rezultate aktivnih članova te napomenuo da naše aktivnosti i rukovođenje klubom služe tehničkoj kulturi i olakšavaju njemu, kao predsjedniku svih zajednica TKZŽ, "posao" vođenja iste.
Po završetku službenog dijela nastavili smo druženje uz zakusku i piće.
 
 
Galerija slika OVDJE