Traktor URSUS D-355
foto i text: Krešo V.
 
Radovi; promjena brtvi i semeringa na motoru i diferencijalu, sređivabje glave motor.
Promjena ulja,filtera i antifriza.Reparacija kočnica i varenje napukle ispušne grane.
Bojanje motora,trapova,radnih poluga,rezervoara u boju otpornu na visoke temperature,
također i nosaće i kučište pogonskog vratila za strižnu kosu.
Ravnanje i varenje oštećenja na stražnjim blatobranima i poklopcu motora te bojanje istih.
Izrada zaštitnog luka (roll bara) od bešavnih cijevi, izrada zaštitne ograde na blatobranima
za prijevoz putnika,također bojanje i montaža navedenih sklopova, bojanje felgi i rešetkaste
zaštite hladnjaka ,sastavljanje traktora i odvoz majstoru električaru.